Created with Sketch.

Rizolex 500SC

fungicide

Rizolex 500 SC is een fungicide ter bestrijding van rhizoctonia in diverse teelten.

  • Erkenningsnummer: 8748P/B
  • In Radijs (open lucht en onder bescherming)
  • In Rammenas en rettich (open lucht)
  • In diverse slasoorten onder bescherming
  • In Siergewassen (open lucht en onder bescherming)
  • Verpakking: 4 x 5L