Created with Sketch.

Ampera

Fungicide

Ampera is een preventief en curatief fungicide ter bestrijding van graanziekten.

  • Toelatingsnummer: 14678N
  • In wintertarwe, wintergerst, winterrogge
  • In triticale
  • In zomertarwe, zomergerst, zomerrogge
  • Voor professioneel gebruik
  • Verpakkingen: 4 x 5L