Created with Sketch.

Prolectus

Fungicide

Prolectus is een fungicide ter bestrijding van Botrytis in diverse teelten.

  • Toelatingsnummer: 14453 N
  • In de bedekte teelt van vruchtgroenten
  • In de bedekte teelt van aardbeien
  • Voor professioneel gebruik
  • Verpakkingen: 12 x 1kg