Created with Sketch.

Apyros 75 WG

Herbicyd

Preparat zwalczający szerokie spektrum chwastów jedno- i dwuliściennych. Zawarta w nim substancja aktywna: sulfosulfuron wpływa na zwiększenie syntezy glutenu w ziarnie

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Układowe
Zawartość substancji biologicznie czynnej: sulfosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75 %)
Formulacja: Granule do sporządzania zawiesiny wodnej