Created with Sketch.

Comodo 480 EC

Herbicyd

Środek chwastobójczy w postaci koncentratu rozpuszczalnego w wodzie stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Układowe
Zawartość substancji biologicznie czynnej: Chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 480 g/l (47,3%)
Formulacja: w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej