Created with Sketch.

Fusilade Forte 150 EC

Herbicyd

Fusilade Forte 150 EC jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych chwastów jednoliściennych.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych chwastów jednoliściennych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluazyfop−P−butylowy została zaklasyfikowana do grupy A. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową oraz opryskiwaczy ręcznych.

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Systemiczne
Zawartość substancji biologicznie czynnej:

  • fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g/l (15,8 %)

Formulacja: emulsja wodna

Dowiedz się więcej 

Powrót do strony głównej