Created with Sketch.

Fusilade Forte 150 EC

Herbicyd

Fusilade Forte 150 EC jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych chwastów jednoliściennych.

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Systemiczne
Zawartość substancji biologicznie czynnej: Fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g/l (15,8%)
Formulacja: emulsja wodna