Created with Sketch.

Lentipur Flo 500 SC

Herbicyd

Preparat przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Układowe
Zawartość substancji biologicznie czynnej:
– chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) – 500 g/l (35,71%)

Formulacja: Koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą