Created with Sketch.

Nando 500 SC

Fungicyd

Środek kontaktowy przeznaczony do zwalczania alternariozy oraz zarazy w uprawie ziemniaka

Kategoria produktu: Fungicyd
Sposób działania: Kontaktowe
Zawartość substancji biologicznie czynnej: fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) – 500 g/l (39,97%)
Formulacja: Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą