Created with Sketch.

Optimus 175 EC

Regulator wzrostu

Potrafi postawić zboże do pionu! Skraca i pogrubia źdźbło, ograniczajac wyleganie.

Kategoria produktu: Regulator wzrostu
Sposób działania: Skraca międzywęźla i usztywnia źdźbło
Zawartość substancji biologicznie czynnej: trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) – 175 g w 1 litrze środka (17,29%)
Formulacja: Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

 

Dowiedz się więcej

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ