Created with Sketch.

Orius Extra 250 EW

Fungicyd

Srodek przeznaczony do zapobiegawczego zwalaczania szerokiego spektrum chorób zbóż i rzepaku. Wykazuje korzystny wpływ na rozwój roslin rzepaku - skraca miedzywęźla, co skutecznie zapobiega wyleganiu oraz ułatwia przezimowanie

Kategoria produktu: Fungicyd
Sposób działania: Układowe
Zawartość substancji biologicznie czynnej: tebukonazol (fungicyd z grupy triazoli) – 250 g/l (26,02%)
Formulacja: Emulsja olejowa do sporządzania emulsji wodnej