Created with Sketch.

Pike 20 WG

Herbicyd

Przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Systemiczne
Zawartość substancji biologicznie czynnej: metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 200 g/kg (20%)
Formulacja: w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej