Created with Sketch.

Saracen Max 80 WG

Herbicyd

Herbicyd w przeznaczony do zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych takich jak przytulie, fiołki i rdesty w zbożach ozimych i jarych. Zawiera dwie substancje aktywne: florasulam i tribenuron metylowy w wygodnej formie wodorozpuszczalnych granul.

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Układowe
Zawartość substancji biologicznie czynnej: florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 200 g/kg  (20%),tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 600 g/kg (60%)
Formulacja: Granule do sporządzania zawiesiny wodnej